1395/01/24

ثبت موسسه

موسسه چیست و چگونه ثبت می شود ؟ ثبت موسسه جهت ثبت موسسه نیز مانند شرکت ها باید حداقل دو نفر عضو داشته باشیم تنها موسسه ای که در ایران با یک نفر ثبت می شود مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری است مثلا وکلای ماده 187 می توانند به تنهایی […]
1395/04/10
ثبت موسسات و شرکت های زیبایی

ثبت موسسات و شرکت های زیبایی

برای ثبت موسسات و شرکت های زیبایی باید چگونه اقدام بنماییم   جهت ثبت شرکت یا ثبت موسسه در زمینه زیبایی براحتی می توان اقدام کرد و کافیست متقاضی محترم به سایت شرکت آی آر مراجعه کرده و بعد از مشاوره کامل به ثبت موسسه یا شرکت خود بپردازد. این […]