1394/11/07
شرکت پیمانکاری چیست

شرکت پیمانکاری چیست؟رتبه پیمانکاری

شرکت پیمانکاری چیست؟(جستار اول) رتبه پیمانکاری شرکت پیمانکاری چیست ؟به شرکتهایی که در زمینه عمرانی فعالیت می کنند اصطلاحا شرکت پیمانکاری اطلاق می شود و مراحل ثبت شرکت های پیمانکاری  با دیگر شرکتها هیچ فرقی ندارد و معمولا به موضوع پیمانکاری در اساسنامه آن شرکت اشاره شده است اینگونه نیست […]
1394/11/07
شرکت پیمانکاری چیست

شرکت پیمانکاری چیست؟ جستار دوم

شرکت پیمانکاری چیست؟ جستار دوم شرکت پیمانکاری چیست ؟در گذشته شرکتهای پیمانکاری تاییدیه خاص نیاز نداشتند همان تجربه کاری افراد و توان مالی و خوشنام بودن آنها کافی بود اما سازمان محترم برنامه و بودجه به علت تعداد شرکتهای ثبت شده و اینکه سازمان های کارفرما احراز صلاحیت شرکتها برایشان […]
1394/11/07
شرکت پیمانکاری چیست

شرکت پیمانکاری چیست؟(شرایط کلی)

شرکت پیمانکاری چیست؟جستار سوم(شرایط کلی) در شرکتهای پیمانکاری همانگونه که گفته شده یازده رشته فعالیت تعریف شده است که دوباره آن را ذکر می کنیم: ساختمان و ابنیه حمل و نقل(راه) آب تاسیسات و تجهیزان صنعت و معدن مرمت آثار باستانی نیرو(برق) کشاورزی نفت و گاز ارتباطات کاوش های زمین […]
1394/11/07
اخذ رتبه پنج پیمانکاری

جهت اخذ رتبه5 پیمانکاری چه کنیم؟

جهت اخذ رتبه5 پیمانکاری چه کنیم؟ جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری چه کنیم ؟ همانطور که در نوشتار قبل عنوان شد جهت اخذ رتبه 5پیمانکاری باید 3/2 اعضا لیسانس دفترچه داشته باشند و حضور یک نفر مدرک کارشناسی در رشته زمینهحداقل با 3 سال سابقه و اخذ 375 امتیاز بر […]
1394/11/08
رشته زمینه رشته مرتبط

رشته زمینه چیست؟رشته مرتبط چیست؟امتیاز دهی چگونه است؟

رشته  زمینه  چیست؟رشته مرتبط چیست؟امتیاز دهی چگونه است؟   رشته زمینه؟ رشته زمینه رشته ای است که از نظر هیات وزیران تصویب کننده تصویب نامه رتبه بندی بیشترین ارتباط را با رشته فعالیت درخواستی شرکت پیمانکاری را داشته و در دفترچه با علامت ستاره  * نشان داده شده است و وجود […]
1394/11/08
رتبه پیمانکاری ساختمان

رتبه پیمانکاری ساختمان و ابنیه

رتبه پیمانکاری ساختمان و ابنیه رتبه پیمانکاری ساختمان و ابنیه :طبق تعریف سازمان برنامه و بودجه و تصویب نامه های وزیران رشته پیمانکاری ساختمان (رتبه ساختمان) به ترتیب زیر تعریف شده رشته ساختمان و ابنیه :در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی ،آجری […]