1394/12/16
استعلام آگهی روزنامه رسمی

استعلام آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت

استعلام آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت  استعلام روزنامه رسمی ثبت شرکت در دپارتمان شرکت آی آر ، در این مقاله به شما یاد میدهیم چگونه استعلام روزنامه رسمی ثبت شرکت خود را بگیریم . جهت استعلام اسناد ثبت شرکتها راه های مختلفی وجود دارد که مهمترین آن سایت روزنامه رسمی […]
1394/12/18
انتشار آگهی در روزنامه رسمی

چگونه آگهی خود را در روزنامه رسمی منتشر کنم

چگونه آگهی خود را در روزنامه رسمی منتشر کنم جهت انتشار آگهی ثیت یا تغییرات شرکتمان در روزنامه رسمی بعد از اخذ آگهی ثبتی از واحد ثبت شرکتها و داشتن شماره مکانیزه باید یک حساب کاربری در سایت روزنامه رسمی بسازیم ابتدا به آدرس روزنامه رسمی رفته اینجا و در […]
1394/12/29
انتشار آگهی روزنامه متعلق به آگهی ثبتی قدیمی

اگر یک آگهی قدیمی داریم که در روزنامه رسمی چاپ نشده چه کنیم؟(صورتجلسه اصلاحی)

اگر یک آگهی قدیمی ثبتی داریم که در روزنامه رسمی چاپ نشده چه کنیم؟   اگر یک آگهی قدیمی داشته باشیم که در روزنامه رسمی کشور آنرا آگهی نکرده باشیم و احتیاج به آگهی روزنامه رسمی داشته باشیم چون شماره مکانیزه نداریم و برای آگهی کردن آن حتما به شماره […]
1396/01/06
انتشار آگهی در روزنامه رسمی

هزینه آگهی روزنامه رسمی

از هزینه آگهی روزنامه رسمی را چگونه مطلع شویم جهت انتشار آگهی ثیت یا تغییرات شرکتمان در روزنامه رسمی بعد از اخذ آگهی ثبتی از واحد ثبت شرکتها و داشتن شماره مکانیزه باید یک حساب کاربری در سایت روزنامه رسمی بسازیم ابتدا به آدرس روزنامه رسمی رفته و در قسمت […]