1394/12/06
صلاحیت اداره کار

صلاحیت اداره کار

صلاحیت اداره کار چگونگی صدور صلاحیت اداره کار   صلاحیت اداره کار شرکت های خدماتی و پیمانکاری تحت انجمن صنفی شرکت های خدماتی و پیمانکاری و فنی مهندسی رتبه بندی می شوند یا صلاحیت دار می شوند تا چند سال پیش این شرکت ها رتبه بندی خاصی نداشتند و همه […]
1395/03/24
ثبت شرکت تامین نیروی انسانی

ثبت شرکت تامین نیروی انسانی

ثبت شرکت تامین نیروی انسانی بزرگترین ثروت و دارایی هر جامعه نیروی انسانی آن است و مدیریت و ساماندهی این نیروها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و معمولا سازمان های مختلف تامین این نیروها را به مناقصه عمومی می گذارند . هر شرکتی بتواند این نیروها را به خوبی […]