1394/11/30
تفاوت علامت تجاری و برند

تفاوت علامت تجاری و برند

تفاوت علامت تجاری و برند چیست ؟ تفاوت علامت تجاری و برند ،نام تجاری علامتی است که به شکل حروف یا تصویر یا ترکیبی از هر دو توسط فرد متقاضی و بنا به خواسته اش در یک یا چند رشته خاص در اداره ثبت علائم تجاری ثبت می شود . این […]
1395/03/02
لیست طبقات کالا در ثبت علامت تجاری

لیست طبقات کالا در ثبت علامت تجاری

لیست طبقات کالا در ثبت علامت تجاری  طبقه ١ – مواد شيميائي مورد استفاده در صنايع علوم عكاسي و همچنينكشاورزي باغباني و جنگلباني رزينهاي مصنوعي پردازش نشده پلاستيكهاي پردازش نشدهكودهاي گياهي تركيبات اطبائ حريق مواد آبكاري و جوشكاري فلزات مواد شيميائي براينگهداري مواد غذائي مواد دباغي چسبهاي صنعتي . طبقه […]
1395/03/09
برند

ارتقا علامت تجاری شما و تبدیل شدن به برند به چه عواملی بستگی دارد؟

ارتقا علامت تجاری شما و تبدیل شدن به برند به چه عواملی بستگی دارد؟ قیمت گذاری : یکی از مهمترین عوامل و دارای بیشترین جذابیت برای مشتری است و مخصوصا برای بنگاه های تازه تاسیس مزیت بزرگی می تواند محسوب شود. بسته بندی کالا :همیشه اقبال عمومی به بسته بندی […]
1395/12/06

ثبت برند آرایشی

برای ثبت برند آرایشی باید چگونه اقدام کنیم ثبت برند آرایشی ،ثبت علامت تجاری آرایشی امروزه جهت فروش ،صادرات هر نوع کالا و خدمات احتیاج به برند تجاری داریم جهت ثبت برند آرایشی ابتدا باید بدانیم که طبقه بندی کالایمان در کدام طبقه از تقسیم بندی اداره علامت جای می […]
1395/12/07

ثبت برند مواد غذایی

برای ثبت برند مواد غذایی باید چگونه اقدام کنیم ثبت برند مواد غذایی ،ثبت علامت تجاری مواد غذایی امروزه جهت فروش ،صادرات هر نوع کالا و خدمات احتیاج به برند تجاری نیاز داریم جهت ثبت برند مواد غذایی ابتدا باید بدانیم که طبقه بندی کالایمان در کدام طبقه از تقسیم بندی […]
1395/12/07

ثبت برند قطعات خودرو

برای ثبت برند قطعات خودرو باید چگونه اقدام کنیم ثبت برند قطعات خودرو ،ثبت علامت تجاری قطعات خودرو امروزه جهت فروش ،صادرات هر نوع کالا و خدمات احتیاج به برند تجاری نیاز داریم جهت ثبت برند قطعات خودرو ابتدا باید بدانیم که طبقه بندی کالایمان در کدام طبقه از تقسیم […]