1394/10/21

انتخاب نام شرکت

انتخاب نام شرکت چگونه است ؟ اولین و مهمترین قدم در فرآیند ثبت شرکت انتخاب نام شرکت می باشد.نام شرکت شناسنامه و هویت شرکت را تشکیل می دهد و اولین موردی که در چشم مخاطبان شما نمود دارد نام شرکت است.بسیاری از تجارت ها وجود دارند که بخاطر انتخاب نام […]
1394/10/21
دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی

دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی

دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی در راستای تسهیل مراحل ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیرتجاری وایجاد رویه یکسان وشفاف در کارشناسی تعیین نام اشخاص حقوقی ،مفاد دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی به شرح زیر تبیین می گردد: ماده(1)- متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی،با مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی […]
1394/10/26

انتخاب نام شرکت سوال ها

انتخاب نام شرکت سوال ها   سوالاتی که در انتخاب نام شرکت باید از خود بپرسیم تا در نام گذاری بهتر عمل کنیم(انتخاب نام شرکت سوال ها)     هدف من از انتخاب نام شرکت چیست؟       نام شرکت چقدر برای من اهمیت دارد؟     چقدر جهت […]
1395/03/15
اسامی شرکت های سهامی خاص

اسامی شرکت های سهامی خاص

جهت انتخاب نام شرکت خود چه کنیم که سریع تایید شود؟ اسامی شرکت های سهامی خاص جهت انتخاب نام شرکت های سهامی خاص بهتر است که از اسامی خاص جهت تایید شدن سریع تر نام شرکت استفاده کنیم در اینجا تعدادی از اسامی خاص که می تواند در نام شرکت […]