1395/03/06
چگونه شرکت بخرم که کلاه سرم نرود؟

چگونه شرکت بخرم که کلاه سرم نرود؟

چگونه شرکت بخرم که خیالم راحت باشد که شرکت هیچ مشکلی ندارد؟ برای خرید شرکت به چه نکاتی باید توجه کرد؟ برای خرید شرکت باید ابتدا ثبت شدن شرکت برایمان مسجل شود که برای این کار به سایت شناسه ملی اشخاص حقوقی مراجعه میکنیم سپس جهت چک کردن آگهی های […]
1395/04/24
قیمت خرید رتبه پیمانکاری

قیمت خرید رتبه پیمانکاری

قیمت خرید رتبه پیمانکاری چگونه استعلام کنیم از آنجایی که امروزه جهت شرکت در مناقصه های عمرانی احتیاج به شرکتی است که توسط سازمان برنامه و بودجه یا دفتر فنی پیمانکاران تایید صلاحیت شده باشد و یا به اصطلاح رتبه پیمانکاری داشته باشد و معمولا چون فرآیند ثبت و رتبه […]
1398/02/10

قیمت شرکت رتبه 5 ابنیه

قیمت شرکت رتبه 5 ابنیه شرکت رتبه 5 ابنیه برای استعلام قیمت شرکت رتبه 5 ابنیه فاکتورهای مختلفی را باید تحت بررسی قرار داد ، معمولا پیمانکارانی که به شرکت خود احتیاجی ندارند آن را برای فروش می گذارند و بسته به تعداد پروژه های انجام شده و مبلغ اسمی […]
1398/02/10

قیمت شرکت رتبه 5 تاسیسات

قیمت شرکت رتبه 5 تاسیسات شرکت رتبه 5 تاسیسات برای استعلام قیمت شرکت رتبه 5 تاسیسات فاکتورهای مختلفی را باید تحت بررسی قرار داد ، معمولا پیمانکارانی که به شرکت خود احتیاجی ندارند آن را برای فروش می گذارند و بسته به تعداد پروژه های انجام شده و مبلغ اسمی […]
1398/02/11

قیمت شرکت رتبه 5 نفت و گاز

قیمت شرکت رتبه 5 نفت و گاز شرکت رتبه 5 نفت و گاز برای استعلام قیمت شرکت رتبه 5 نفت و گاز فاکتورهای مختلفی را باید تحت بررسی قرار داد ، معمولا پیمانکارانی که به شرکت خود احتیاجی ندارند آن را برای فروش می گذارند و بسته به تعداد پروژه […]
1398/02/12

قیمت شرکت رتبه 5 راه و ترابری

قیمت شرکت رتبه 5 راه و ترابری شرکت رتبه 5 راه و ترابری برای استعلام قیمت شرکت رتبه 5 راه و ترابری فاکتورهای مختلفی را باید تحت بررسی قرار داد ، معمولا پیمانکارانی که به شرکت خود احتیاجی ندارند آن را برای فروش می گذارند و بسته به تعداد پروژه […]