1395/04/29

پرسش و پاسخ ثبت شرکت

ثبت شرکت با مسئولیت محدود چند سال اعتبار دارد؟ مدت زمان اعتبار شرکت با مسئولیت محدود ،نامحدود است مگر در اساسنامه تدبیر دیگری اندیشیده شود. جهت ثبت شرکت در زمینه تبلیغات مانع قانونی وجود ندارد ؟ جهت ثبت شرکت تبلیغاتی احتیاج به اخذ مجوز از اداره ارشاد و تبلیغات اسلامی […]
1395/04/30

پرسش و پاسخ ثبت شرکت 2

با سلام می خواهم شرکتی تاسیس کنم و در زمینه گردشگری فعالیت کنم شما این کار را انجام می دهید؟ درود بر شما دوست عزیز جهت ثبت شرکت گردشگری باید محدوده فعالیت خود را مشخص بنمایید که این شرکت ها به طور کلی در دو گروه بند الف و بند […]
1395/05/05

پرسش و پاسخ شرکت با مسئولیت محدود

جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود با چند نفر می توان اقدام کرد؟ جهت ثبت شرکنت با مسولیت محدود حداقل باید دو نفر عضو داشت و تعداد بیشتر اعضا و سهامداران محدودیتی ند ارد. جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود بازرس چگونه باید انتخاب شود؟ انتخاب بازرس جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود […]