1394/10/14
مقايسه شركت هاي سهامي خاص و با مسئوليت محدود

مقايسه شركت هاي سهامي خاص وبا مسئوليت محدود

مقایسه شركت هاي سهامي خاص وبا مسئوليت محدود مقایسه شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود چرا تفاوت اين دو شركت –چرا برآن شديم كه اين دو نوع شركت را بررسي كنيم شركتهاي موجود در قانون تجارت ايران  به 7شركت تقسيم مي شود 1. سهامي عام و خاص 2.با […]
1394/10/28
چرا ثبت شرکت میکنیم

چرا ثبت شرکت میکنیم

چرا فعالیت های خود را ثبت کرده وچرا ثبت شرکت میکنیم چرا ثبت شرکت میکنیم ؟ متاسفانه یکی از معضللات فرهنگ ما عدم ثبت هر نوع واقعه ای می باشد و این مسئله هم فقط به امروز جامعه ما مربوط نمی شود و ریشه در تاریخ کهن ما دارد ما […]
1394/11/02
شرکت سهامی خاص چیست

شرکت سهامی خاص

آشنایی با شرکت سهامی خاص  شرکت سهامی خاص شرکتی است که حداقل از سه نفر شریک (سهامدار) هیئت مدیره و دو نفر بازرس تشکیل شده است و حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک ملیون ریال می باشد ،هیئت مدیره نباید با بازرسین نسبت فامیلی داشته باشند ،رسمیت این شرکت در […]
1394/11/03
شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود(جستار دوم) شرکت با مسئولیت محدود در نام شرکت حتما باید عنوان با مسئولیت محدود ذکر شود وگرنه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب شده بهتر است نام هیچ کدام از اعضا در نام شرکت نیاید وگرنه آن فرد ضامن شرکت محسوب شده که مسئول پرداخت دیون […]
1394/11/03

کالبد شکافی آگهی تاسیس

آگهی تاسیس هر شرکت حاوی چه مطالبی است؟ آگهی تاسیس قسمت بالای آگهی تاسیس چند شماره و تاریخ نگاشته شده است که به ذکر آن می پردازیم شماره 1 شماره مکانیزه که بالا سمت راست قرار گرفته و شماره ای است که در روزنامه رسمی می توان به وسیله این […]
1394/11/03
شماره ثبت شناسه ملی

شماره ثبت ،شناسه ملی

شماره ثبت ،شناسه ملی شماره ثبت چیست؟ شماره ای اداره ثبت شرکتها در هر واحد بعد از ثبت شدن شرکت در دفتر خود به شرکت جدید اختصاص می دهد و شرکت بعد از آن با شماره فوق الذکر شناخته می شود که در مهر شرکت نیز باید ذکر شود و […]