1394/12/12
صورتجلسه تغییر موضوع

صورتجلسه تغییر موضوع

صورتجلسه تغییر موضوع بسیاری از مواقع پیش می آید که شرکت می خواهد حوزه فعالیت های خود را افزایش دهد ویا در مناقصه و تجارتی شرکت کند که در موضوع شرکت قید نشده است در این مواقع باید مجمع فوق العاده تشکیل شود و صورتجلسه ای با همین عنوان به […]
1395/02/01
sherkatir

Sherkatitr و کمک به اقتصاد جامعه

Sherkatitr و کمک به اقتصاد جامعه چگونه sherkatir در انجام خدمات خود هزینه ها را به حداقل می رساند؟ ما درد این سایت برآنیم که به اقتصاد جامعه خود کمک کنیم و هزینه شهروندان را به حداقل برسانیم ، چگونه ؟ تصور کنید یک نفر قصد ثبت شرکت دارد و […]
1395/12/08

ثبت برند یخچال

برای ثبت برند یخچال باید چگونه اقدام کنیم ثبت برند یخچال ،ثبت علامت تجاری یخچال امروزه جهت فروش ،صادرات هر نوع کالا و خدمات به برند تجاری نیاز داریم جهت ثبت برند یخچال ابتدا باید بدانیم که طبقه بندی کالایمان در کدام طبقه از تقسیم بندی اداره علامت جای می […]
1395/12/10

ثبت برند سالاد الویه

برای ثبت برند سالاد الویه باید چگونه اقدام کنیم ثبت برند سالاد الویه ،ثبت علامت تجاری سالاد الویه امروزه جهت فروش ،صادرات هر نوع کالا و خدمات به برند تجاری نیاز داریم جهت ثبت برند سالاد الویه ابتدا باید بدانیم که طبقه بندی کالایمان در کدام طبقه از تقسیم بندی […]
1395/12/16

ثبت شركت خدمات خودرويي

برای ثبت شركت خدمات خودرويي چه کارهایی باید انجام دهیم؟ برای ثبت شركت خدمات خودرويي ابتدا باید بدانیم که می خواهیم در کدام زیرشاخه خدمات خودرويي فعالیت کنیم سپس باید نوع شرکت خود را مشخص کنیم که از بین هفت نوع شرکت تعریف شده در قانون تجارت ایران (سهامی ،با […]
1395/12/28

ثبت برند آموزشی

برای ثبت برند آموزشی باید چگونه اقدام کنیم ثبت برند آموزشی ،ثبت علامت تجاری آموزشی امروزه جهت فروش ،صادرات هر نوع کالا و خدمات به برند تجاری نیاز داریم جهت ثبت برند آموزشی ابتدا باید بدانیم که طبقه بندی کالایمان در کدام طبقه از تقسیم بندی اداره علامت جای می […]