آب فروش رستمی

شرکت سهامی خاص بوده و دارای رتبه 5 آب می باشد
ثبت یاسوج است و به دلیل عدم توافق بین شرکا به فروش می رسد