شرکت دارای رتیه 5 مرمت آثار باستانی است و سهامی خاص می باشد و آماده واگذاری کامل سهام می باشد