شرکت راه و ساختمانی تالاب سازه

شرکت راه و ساختمان در استان اصفهان دارای رتبه ۴ ابنیه در سال ۱۳۷۷ داشته که تاکنون ۲۳پروژه ساختمانی و راهسازی به مبلغ کل ۷میلیارد تومان را با موفقیت به اتمام رسانده

رتبه 4 ابنیه و راه

رتبه ابنیه اصفهان رتبه 4 ابنیه