شرکت دارای رتبه 5 آب ثبت یاسوج بوده که مدارک لازم برای رتبه بندی شرکت کامل بوده و سقف رتبه 5 آن کاملا آزاد می باشد و گذرواژه برای ورود به سامانه تشخیص صلاحیت ساجات را دارا می باشد و شرکت رتبه دار آب واگذار می شود.
شرکت رتبه 5 آب
شرکت ساجاتی