1395/01/02
آموزش ثبت شرکت

می خواهم شرکت ثبت کنم (آموزش ثبت شرکت)

می خواهم شرکت ثبت کنم (آموزش ثبت شرکت) چگونه شرکت ثبت کنیم؟ جهت ثبت شرکت ابتدا باید به سایت اداره ثبت شرکت ها مراجعه کنیم سپس مشخصات موسسین را وارد کرده و بعد از آن نام های پیشنهادی را وارد کنیم و منتظر تایید یکی از نام های پیشنهادی خود […]
1395/04/19

چگونه شرکت خود را ثبت کنیم(ثبت شرکت رایگان)

چگونه شرکت خود را بدون پرداخت هزینه ثبت کنیم جهت ثبت شرکت به صورت رایگان رعایت نکات زیر ضروری است ابتدا باید به سایت ثبت شرکت مراجعه کنیم سپس بهتر است سایت ثبت شرکت ها را باز کرده و مرحله به مرحله با توجه به راهنمای زیر پیش برویم و […]