1395/03/04
فرآیند اخذ رتبه پیمانکاری در شیراز چگونه است ؟

فرآیند اخذ رتبه پیمانکاری در شیراز چگونه است ؟

فرآیند اخذ رتبه پیمانکاری در شیراز چگونه است ؟ رتبه پیمانکاری شیراز جهت گرفتن رتبه در شیراز ابتدا باید یک شرکت داشته باشیم که به این منظور باید به اصطلاح شرکت ثبت کنیم و نکته مهم قبل از ثبت برای رهایی از بروکراسی های بی مورد اداری باید اعضای هیئت […]