1394/12/07
اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

آشنایی با اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود اگر بخواهیم اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را بررسی کنیم باید از ماده اول شروع کرده و تا بند آخر را بررسی بنماییم. این اساسنامه از 27 ماده تشکیل شده است: ماده1) نام شرکت : نام شرکت است که بعد از تایین شدن به […]
1395/01/22

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود   جهت آشنایی خوانندگان محترم متن اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را برای استفاده عموم می گذارم: اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت تاریخ ثبت شناسه ملی بسمه تعالی اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت تاریخ ثبت ماده 1: نام و نوع […]