1396/01/01

استعلام برند

چگونگی استعلام برند جهت استعلام برند انتخابی خود بهترین راه مراجعه به سایت سازمان علامت قسمت جستجوی علامت تجاری است که باید نام انتخابی خود را در قسمت جستجو تایپ کرده و نتایج را بررسی کنیم که نام انتخابی ما نباید در همان طبقه که نام قبلا ثبت شده انتخاب […]