تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

1395/01/14

تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص برای تبدیل شرکت محدود خود به سهامی خاص باید چه اقداماتی انجام دهیم ؟ تا دو سال پیش تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص از طریق جلسه فوق العاده و صورتجلسه با همین عنوان امکان پذیر بود ولی تا اطلاع ثانوی […]