1394/11/30
تفاوت علامت تجاری و برند

تفاوت علامت تجاری و برند

تفاوت علامت تجاری و برند چیست ؟ تفاوت علامت تجاری و برند ،نام تجاری علامتی است که به شکل حروف یا تصویر یا ترکیبی از هر دو توسط فرد متقاضی و بنا به خواسته اش در یک یا چند رشته خاص در اداره ثبت علائم تجاری ثبت می شود . این […]