1395/01/22

تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود

متن تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود حاوی چه مطالبی است؟ نمونه تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود در اینجا یک نمونه از تقاضانامه شرکت مسئولیت محدود را برای اطلاع عموم و استفاده در ثبت شرکت برایتان می آوریم:   اداره ثبت………………                                          قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  اداره کل […]