1396/07/30

ثبت برند باتری

برای ثبت برند باتری باید چگونه اقدام کنیم ثبت برند باتری ،ثبت علامت تجاری باتری امروزه جهت فروش ،صادرات هر نوع کالا و خدمات به برند تجاری نیاز داریم جهت ثبت برند باتری ابتدا باید بدانیم که طبقه بندی کالایمان در کدام طبقه از تقسیم بندی اداره علامت جای می […]