1396/11/08

ثبت برند رنگ

برای ثبت برند رنگ باید چگونه اقدام کنیم ثبت برند رنگ ،ثبت علامت تجاری رنگ امروزه جهت فروش ،صادرات هر نوع کالا و خدمات به برند تجاری نیاز داریم جهت ثبت برند رنگ ابتدا باید بدانیم که طبقه بندی کالایمان در کدام طبقه از تقسیم بندی اداره علامت جای می […]