1395/12/08

ثبت برند روغن

برای ثبت برند روغن باید چگونه اقدام کنیم ثبت برند روغن ،ثبت علامت تجاری روغن امروزه جهت فروش ،صادرات هر نوع کالا و خدمات به برند تجاری نیاز داریم جهت ثبت برند روغن ابتدا باید بدانیم که طبقه بندی کالایمان در کدام طبقه از تقسیم بندی اداره علامت جای می […]