1396/01/10

ثبت برند ساندویچ

برای ثبت برند کلاه باید چگونه اقدام کنیم ثبت برند ساندویچ ،ثبت علامت تجاری ساندویچ امروزه جهت فروش ،صادرات هر نوع کالا و خدمات به برند تجاری نیاز داریم جهت ثبت برند ساندویچ ابتدا باید بدانیم که طبقه بندی کالایمان در کدام طبقه از تقسیم بندی اداره علامت جای می […]