1396/08/11

ثبت برند مارمالاد

برای ثبت برند مارمالاد باید چگونه اقدام کنیم ثبت برند مارمالاد ،ثبت علامت تجاری مارمالاد امروزه جهت فروش ،صادرات هر نوع کالا و خدمات به برند تجاری نیاز داریم جهت ثبت برند مارمالاد ابتدا باید بدانیم که طبقه بندی کالایمان در کدام طبقه از تقسیم بندی اداره علامت جای می […]