1395/12/08

ثبت برند یخچال

برای ثبت برند یخچال باید چگونه اقدام کنیم ثبت برند یخچال ،ثبت علامت تجاری یخچال امروزه جهت فروش ،صادرات هر نوع کالا و خدمات به برند تجاری نیاز داریم جهت ثبت برند یخچال ابتدا باید بدانیم که طبقه بندی کالایمان در کدام طبقه از تقسیم بندی اداره علامت جای می […]