1395/03/02
لیست طبقات کالا در ثبت علامت تجاری

لیست طبقات کالا در ثبت علامت تجاری

لیست طبقات کالا در ثبت علامت تجاری  طبقه ١ – مواد شيميائي مورد استفاده در صنايع علوم عكاسي و همچنينكشاورزي باغباني و جنگلباني رزينهاي مصنوعي پردازش نشده پلاستيكهاي پردازش نشدهكودهاي گياهي تركيبات اطبائ حريق مواد آبكاري و جوشكاري فلزات مواد شيميائي براينگهداري مواد غذائي مواد دباغي چسبهاي صنعتي . طبقه […]
1395/03/09
برند

ارتقا علامت تجاری شما و تبدیل شدن به برند به چه عواملی بستگی دارد؟

ارتقا علامت تجاری شما و تبدیل شدن به برند به چه عواملی بستگی دارد؟ قیمت گذاری : یکی از مهمترین عوامل و دارای بیشترین جذابیت برای مشتری است و مخصوصا برای بنگاه های تازه تاسیس مزیت بزرگی می تواند محسوب شود. بسته بندی کالا :همیشه اقبال عمومی به بسته بندی […]
1395/12/07

ثبت برند قطعات خودرو

برای ثبت برند قطعات خودرو باید چگونه اقدام کنیم ثبت برند قطعات خودرو ،ثبت علامت تجاری قطعات خودرو امروزه جهت فروش ،صادرات هر نوع کالا و خدمات احتیاج به برند تجاری نیاز داریم جهت ثبت برند قطعات خودرو ابتدا باید بدانیم که طبقه بندی کالایمان در کدام طبقه از تقسیم […]
1395/12/07

ثبت برند لوازم برقی

برای ثبت برند لوازم برقی باید چگونه اقدام کنیم ثبت برند لوازم برقی ،ثبت علامت تجاری لوازم برقی امروزه جهت فروش ،صادرات هر نوع کالا و خدمات احتیاج به برند تجاری نیاز داریم جهت ثبت برند لوازم برقی ابتدا باید بدانیم که طبقه بندی کالایمان در کدام طبقه از تقسیم […]
1395/12/07

ثبت برند لوازم آشپزخانه

برای ثبت برند لوازم آشپزخانه باید چگونه اقدام کنیم ثبت برند لوازم آشپزخانه ،ثبت علامت تجاری لوازم آشپزخانه امروزه جهت فروش ،صادرات هر نوع کالا و خدمات احتیاج به برند تجاری نیاز داریم جهت ثبت برند لوازم آشپزخانه ابتدا باید بدانیم که طبقه بندی کالایمان در کدام طبقه از تقسیم […]
1395/12/07

ثبت برند زعفران

برای ثبت برند زعفران باید چگونه اقدام کنیم ثبت برند زعفران ،ثبت علامت تجاری زعفران امروزه جهت فروش ،صادرات هر نوع کالا و خدمات به برند تجاری نیاز داریم جهت ثبت برند زعفران ابتدا باید بدانیم که طبقه بندی کالایمان در کدام طبقه از تقسیم بندی اداره علامت جای می […]