1395/12/07

ثبت شركت آسانسور

برای ثبت شرکت آسانسور چه کارهایی باید انجام دهیم؟   برای ثبت شرکت آسانسور ابتدا باید بدانیم که می خواهیم در کدام زیرشاخه در زمينه آسانسور فعالیت کنیم سپس باید نوع شرکت خود را مشخص کنیم که از بین هفت نوع شرکت تعریف شده در قانون تجارت ایران (سهامی ،با […]