1395/12/15

ثبت شرکت انفورماتيكي و كامپيوتري

برای ثبت شرکت انفورماتيكي و كامپيوتري چه کارهایی باید انجام دهیم؟ برای ثبت شركت انفورماتيكي و كامپيوتري ابتدا باید بدانیم که می خواهیم در کدام زیرشاخه انفورماتيكي و كامپيوتري فعالیت کنیم سپس باید نوع شرکت خود را مشخص کنیم که از بین هفت نوع شرکت تعریف شده در قانون تجارت […]