1395/12/09

ثبت شركت نقشه كشي

برای ثبت شرکت نقشه كشي چه کارهایی باید انجام دهیم؟ برای ثبت شركت نقشه كشي ابتدا باید بدانیم که می خواهیم در کدام زیرشاخه نقشه كشي فعالیت کنیم سپس باید نوع شرکت خود را مشخص کنیم که از بین هفت نوع شرکت تعریف شده در قانون تجارت ایران (سهامی ،با […]