1395/12/08

ثبت شركت پخش مواد بهداشتي

برای ثبت شرکت پخش مواد بهداشتي چه کارهایی باید انجام دهیم؟ برای ثبت شرکت پخش مواد بهداشتي ابتدا باید بدانیم که می خواهیم در کدام زیرشاخه در زمينه پخش مواد بهداشتي فعالیت کنیم سپس باید نوع شرکت خود را مشخص کنیم که از بین هفت نوع شرکت تعریف شده در […]