1395/12/22

ثبت شركت گياهان دارويي

برای ثبت شركت گياهان دارويي چه کارهایی باید انجام دهیم؟ برای ثبت شركت گياهان دارويي ابتدا باید بدانیم که می خواهیم در کدام زیرشاخه گياهان دارويي فعالیت کنیم سپس باید نوع شرکت خود را مشخص کنیم که از بین هفت نوع شرکت تعریف شده در قانون تجارت ایران (سهامی ،با […]