1395/03/09
برند

ارتقا علامت تجاری شما و تبدیل شدن به برند به چه عواملی بستگی دارد؟

ارتقا علامت تجاری شما و تبدیل شدن به برند به چه عواملی بستگی دارد؟ قیمت گذاری : یکی از مهمترین عوامل و دارای بیشترین جذابیت برای مشتری است و مخصوصا برای بنگاه های تازه تاسیس مزیت بزرگی می تواند محسوب شود. بسته بندی کالا :همیشه اقبال عمومی به بسته بندی […]
1396/08/10

ثبت برند دزدگیر

برای ثبت برند دزدگیر باید چگونه اقدام کنیم ثبت برند دزدگیر ،ثبت علامت تجاری دزدگیر امروزه جهت فروش ،صادرات هر نوع کالا و خدمات به برند تجاری نیاز داریم جهت ثبت برند دزدگیر ابتدا باید بدانیم که طبقه بندی کالایمان در کدام طبقه از تقسیم بندی اداره علامت جای می […]