1395/04/29

ساجات

رتبه پیمانکاری ساجات ساجات به معنی سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت می باشد و وب سایتی است که انجام امور تشخیص صلاحیت شرکتها را انجام می دهد و زیر گروه دفتر فنی پیمانکاران است که دفتر فنی نیز زیر گروه سازمان برنامه و بودجه یا استانداری است و رتبه ساجاتی هم […]