1394/11/14
ثبت شرکت هلدینگ

ثبت شرکت هلدینگ

شرکت هلدینگ چیست و چگونگی ثبت آن؟ ثبت شرکت هلدینگ شرکت هلدینگ شرکتی است که فعالیت شرکتهای دیگر را کنترل می کند و وظیفه اصلی آن مدیریتی تعریف شده است لازم نیست حتما در نام ثبتی شرکت به هلدینگ اشاره شود  اما اگر کنار نام شرکت هلدینگ ،قید شود قبول […]