• مشاوره آنلاین در مورد ثبت شرکت 09175319263

تامین مهندسین

جهت ثبت رزومه و همکاری با شرکت های پیمانکاری و تکمیل فرم   به موارد زیر دقت فرمایید :

1- رشته تحصیلی خود را طبق مدرک صادره از دانشگاه مرقوم بفرمایید.

2-حداقل باید دارای سه سال سابقه بیمه تامین اجتماعی در شش سال اخیر  در شرکت پیمانکاری باشید.

3- گواهی کاری شما از شرکت پیمانکاری باید بر طبق لیست بیمه تامین اجتماعی باشد.

4- بیمه بیکاری و مشاغل آزاد و نظام مهندسی جزو سابقه کار مرتبط محسوب نمی شود.

5- شرکت های پیمانکاری دارای رتبه ساختمان و ابنیه ، رتبه آب ، رتبه راه و ترابری ، رتبه صنعت و معدن ، رتبه نیرو ، رتبه تاسیسات و تجهیزات ، رتبه کاوش های زمینی ، رتبه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، رتبه کشاورزی ، رتبه مرمت آثار باستانی ، رتبه نفت و گاز می باشند .

6- سابقه کار باید در شرکت های بالا یا شرکت های پیمانکاری با موضوعات ذکر شده باشد.