• مشاوره آنلاین در مورد ثبت شرکت 09175319263
Thumb
نوع شخص حقوقی : خاص
رتبه 5 از گروه راه و ترابری
رتبه 5 از گروه ساختمان و ابنیه
شهر رشت استان گيلان

اعتبار رتبه

1402/05/07 تا 1406/05/07
جزییات بیشتر و ثبت درخواست
Thumb
نوع شخص حقوقی : سهامی خاص
رتبه 4 از گروه نفت و گاز
شهر شيراز استان فارس

اعتبار رتبه

1400/05/29 تا 1404/05/29
جزییات بیشتر و ثبت درخواست
Thumb
نوع شخص حقوقی : سهامی خاص
رتبه 5 از گروه راه و ترابری
رتبه 5 از گروه ساختمان و ابنیه
شهر خرم آباد استان لرستان

اعتبار رتبه

1402/05/14 تا 1406/05/14
جزییات بیشتر و ثبت درخواست
Thumb
نوع شخص حقوقی : سهامی خاص
رتبه 5 از گروه آب
رتبه 5 از گروه ساختمان و ابنیه
شهر اردبيل استان اردبيل

اعتبار رتبه

1402/03/01 تا 1406/01/24
جزییات بیشتر و ثبت درخواست
Thumb
نوع شخص حقوقی : شرکت سهامی خاص
رتبه 2 از گروه کشاورزی و فضای سبز
شهر اردبيل استان اردبيل

اعتبار رتبه

1402/04/25 تا 1406/12/20
جزییات بیشتر و ثبت درخواست
Thumb
نوع شخص حقوقی : شرکت سهامی خاص
رتبه 5 از گروه تاسیسات و تجهیزات
رتبه 5 از گروه ساختمان و ابنیه
شهر ياسوج استان كهكيلويه و بويراحمد

اعتبار رتبه

13402/03/25 تا 1406/12/25
جزییات بیشتر و ثبت درخواست
Thumb
نوع شخص حقوقی : شرکت سهامی خاص
رتبه 4 از گروه تاسیسات و تجهیزات
شهر شيراز استان فارس

اعتبار رتبه

1402/05/05 تا 1406/05/04
جزییات بیشتر و ثبت درخواست
Thumb
نوع شخص حقوقی : شرکت سهامی خاص
رتبه 4 از گروه نفت و گاز
شهر شيراز استان فارس

اعتبار رتبه

1395/12/25 تا 1405/12/25
جزییات بیشتر و ثبت درخواست