• مشاوره آنلاین در مورد ثبت شرکت 09175319263
Thumb
نوع شخص حقوقی : سهامی خاص
رتبه 5 از گروه آب
شهر مشهد استان خراسان رضوي

اعتبار رتبه

1402/05/01 تا 1426/05/01
جزییات بیشتر و ثبت درخواست
Thumb
نوع شخص حقوقی : سهامی خاص
رتبه 5 از گروه آب
شهر اهواز استان خوزستان

اعتبار رتبه

1402/05/05 تا 1406/05/05
جزییات بیشتر و ثبت درخواست
Thumb
نوع شخص حقوقی : سهامی خاص
رتبه 5 از گروه آب
شهر اردبيل استان اردبيل

اعتبار رتبه

1402/05/16 تا 1402/05/16
جزییات بیشتر و ثبت درخواست
Thumb
نوع شخص حقوقی : سهامی خاص
رتبه 5 از گروه آب
شهر اردبيل استان اردبيل

اعتبار رتبه

1402/06/09 تا 1406/06/09
جزییات بیشتر و ثبت درخواست
Thumb
نوع شخص حقوقی : سهامی خاص
رتبه 5 از گروه آب
شهر اردبيل استان اردبيل

اعتبار رتبه

1402/06/31 تا 1406/06/31
جزییات بیشتر و ثبت درخواست
Thumb
نوع شخص حقوقی : سهامی خاص
رتبه 5 از گروه آب
شهر بجنورد استان خراسان شمالي

اعتبار رتبه

1400/05/05 تا 1404/05/05
جزییات بیشتر و ثبت درخواست
Thumb
نوع شخص حقوقی : با مسئولیت محدود
رتبه 5 از گروه ساختمان و ابنیه
رتبه 5 از گروه راه و ترابری
شهر تهران استان تهران

اعتبار رتبه

1401/02/01 تا 1405/02/01
جزییات بیشتر و ثبت درخواست
Thumb
نوع شخص حقوقی : سهامی خاص
رتبه 5 از گروه تاسیسات و تجهیزات
رتبه 5 از گروه نفت و گاز
شهر ياسوج استان كهكيلويه و بويراحمد

اعتبار رتبه

1402/01/25 تا 1406/01/25
جزییات بیشتر و ثبت درخواست
Thumb
نوع شخص حقوقی : سهامی خاص
رتبه 5 از گروه ساختمان و ابنیه
رتبه 5 از گروه تاسیسات و تجهیزات
شهر رشت استان گيلان

اعتبار رتبه

1402/05/07 تا 1406/04/04
جزییات بیشتر و ثبت درخواست
Thumb
نوع شخص حقوقی : سهامی خاص
رتبه 5 از گروه نیرو
رتبه 5 از گروه ارتباطات
شهر رشت استان گيلان

اعتبار رتبه

1402/04/04 تا 1406/04/04
جزییات بیشتر و ثبت درخواست
Thumb
نوع شخص حقوقی : سهامی خاص
رتبه 5 از گروه تاسیسات و تجهیزات
شهر رشت استان گيلان

اعتبار رتبه

1402/05/07 تا 1406/02/18
جزییات بیشتر و ثبت درخواست
Thumb
نوع شخص حقوقی : سهامی خاص
رتبه 5 از گروه راه و ترابری
رتبه 5 از گروه ساختمان و ابنیه
شهر شيراز استان فارس

اعتبار رتبه

1402/02/18 تا 1406/02/18
جزییات بیشتر و ثبت درخواست